Състав

Състав

доц. д-р Станимир Колев

Каб. Б-414, Тел. 00359 2 8161 689
Мобилен: 00359 887 631420
Поща: skolev@phys.uni-sofia.bg
https://rfe.phys.uni-sofia.bg/skolev/

доц. д-р Живко Кисьовски

Kаб. Б-417, Тел. 00359 2 8161 640
Поща: kissov@phys.uni-sofia.bg
http://www.phys.uni-sofia.bg/~kissov/

доц. д-р Емил Владков

Kаб. Б-431, Тел. 00359 2 8161 895
Поща: evladkov@phys.uni-sofia.bg
http://www.phys.uni-sofia.bg/~evladkov/

доц. д-р Цветелина Паунска

Kаб. Б-427, Тел. 00359 2 8161 645
Поща: cwalchew@phys.uni-sofia.bg
http://www.phys.uni-sofia.bg/~cwalchew/

доц. д-р Стилиян Лишев

Kаб. Б-425, Тел. 00359 2 8161 643
Поща: lishev@phys.uni-sofia.bg
http://www.phys.uni-sofia.bg/~lishev/

гл.ас. д-р Юрий Цукровски

Kаб. Б-433, Тел. 00359 2 8161 817
Поща: youritzu@phys.uni-sofia.bg
http://www.phys.uni-sofia.bg/~youritzu/

гл.ас. д-р Васил Вачков

Kаб. Б-417, Тел. 00359 2 8161 640
Поща: vachkov@phys.uni-sofia.bg
http://www.phys.uni-sofia.bg/~vachkov/

д-р Илияна Арестова

Kаб. Б-415, Тел. 00359 2 8161 867
Поща: ilar@phys.uni-sofia.bg
http://www.phys.uni-sofia.bg/~ilar/

д-р Борислав Петков

Kаб. Б-419, Тел. 00359 2 8161 630
Поща: borislav@phys.uni-sofia.bg
http://www.phys.uni-sofia.bg/~borislav/

гл.ас. д-р Марио Илиев

Kаб. Б-429, Тел. 00359 2 8161 876
Поща: ozo@phys.uni-sofia.bg
http://www.phys.uni-sofia.bg/~ozo/

ас. Стоил Иванов

Kаб. Б-425, Тел. 00359 2 8161 643
Поща: stoil.ivanov@phys.uni-sofia.bg
https://sat-1.com/

инж. Георги Попов

Kаб. Б-414, Тел. 00359 2 8161 827
Поща: address@phys.uni-sofia.bg
http://www.phys.uni-sofia.bg/~address/

инж. Валда Левчева

Kаб. Б-420, Тел. 00359 2 8161 724
Поща: levcheva@phys.uni-sofia.bg
http://www.phys.uni-sofia.bg/~levcheva/