Катедра „Радиофизика и електроника“ има мултидисциплинарен и открит подход към научно-развойната дейност. Така при нас се обучават не само завършени изследователи с допълващи се научни и технически познания, но и способни иноватори с богати възможности за реализация в бизнеса. 

Водещо звено

Електромагнитните вълни, най-вече радиовълните, взаимодействието им с материята и начините за генериране на тези лъчения са в академичния фокус на катедрата. „Радиофизика и електроника“ е водещото у нас звено в областта.

Макар и първата мисъл, на която терминът „радиофизика“ да навежда, да са комуникационните системи, това е област с разнообразни практически приложения.

В катедрата например разработваме методи за производство и тестване на нови материали, задвижване на космически апарати чрез микровълни, нови способи за пречистване на газове, и много други. Всичко това стъпва на принципите на радиофизиката, която в нашите програми се изучава задълбочено и многостранно.

Теория

Теоретичната подготовка е неотменима част от всяка STEM програма, но при нас са застъпени теоретичните основи на много научни направления - а студентите сами избират в коя насока да ги приложат.

Практика

Разнообразният характер на радиофизиката и физичната електроника осигуряват богато поле за творчество. А при нас то се изразява в практически дейности и експерименти, които създават завършени инженерни специалисти.

Суперсили

...е, не съвсем, но обучението в катедрата дава способности, които наистина са рядкост. Това са цифрови и инженерни умения от най-висок клас, нагласа за решаване на проблеми и рационално, обективно възприятие за света.

Наученото при нас има широко приложение. Завършилите могат да изберат реализация в частния сектор, или пък да продължат с научна кариера, за която катедрата осигурява отлична среда.

0
Публикации за последните 5 г.
0
Международни проекта
0
лв СРЗ на завършилите

Над 73 години история

От 1945 година насам, катедрата е домът на радиофизичните изследвания в България. 

НАУЧИ ПОВЕЧЕ

Обмен в 12 страни

Студентите на катедрата могат да се възползват от програмите ни за обмен с университети в 12 държави.

НАУЧИ ПОВЕЧЕ