Катедра „Радиофизика и електроника“ към Физически факултет е сред водещите научно-изследователски звена на Софийски университет. Изследванията в комуникационните и компютърните технологии, както и плазмените технологии и физична електроника са фундаментални за редица ключови технологии на бъдещето, като Massive MIMO антени, сензорни мрежи и микроконтролерно управление, графенови наноструктури, ядрен синтез и плазмено задвижване на космически апарати. Катедрата предлага както обучение, така и поле за научно-изследователска работа, възможности за чуждестранен обмен и отлична реализация в разнообразни сектори на икономиката и науката.

logo1-01
Sofia_University_Logo