Научно-изследователска дейност

Антенни системи

Микропроцесорна и сензорна техника

Чисти технологии чрез плазмено третиране на газове

Електрическо задвижване

Научно-приложните ни изследвания целят разработването на нови технологии за решаване на някои от най-предизвикателните съвременни задачи: надеждни комуникации, нови типове детектори и електроника, опазване на околната среда, и задвижване на космически апарати.

Йонни източници за термоядрен синтез

Плазмено отлагане на графенови наноструктури

Електромагнетизъм в тънки слоеве

електромагнитно изследване на материали

космическа плазма

Задълбоченото изучаване на физични процеси в плазмата дава широка основа в множество направления. Благодарение на тези изследвания участваме в разработката на технологиите на бъдещето – наноелектроника и наноструктури, управляем термоядрен синтез, и устойчиви на крайни условия материали.