Полезна информация за студенти

Информация и материали за курсовете, водени от катедрата

Може би лекции, записки, техническа информация кое как, къде и т.н.

Теми за дипломни работи

И теми, едновремено интересни, занимателни и провокиращи задълбочено опознаваме на процесите и явленията.

развойна и кръжочна дейност

за придобиване на способности, които наистина са рядкост. Това от най-висок клас, нагласа за рационално, обективно възприятие за света.