учебни и изследователски лаборатории

  • Учебни лаборатории
  • Научни лаборатории

Практическите учебни занятия от бакалавърска програма „Комуникации и физична електроника“ се провеждат в три учебни лаборатории. Оборувани са за курсовете „Основи на електрониката“, „Основи на радиоелектрониката“, „Електронни елементи и вериги“, „Компютърни системи“, „Сигнали и системи“, „Разпространение и излъчване на електромагнитни вълни“, и други.

Научно-изследователските лаборатории покриват широк спектър от проблеми във физиката на плазмата, радиофизиката и физичната електроника. Наличното оборудване включва електронен микроскоп, системи за електронно-лъчево, термично и плазмено разпрашване, плазмени генератори, вакуумни установки, както и разнообразие от микроконтролерни платформи. Лаборатория „Микровълнова и безжична техника“ е оборудвана и с два учебни наноспътника от типа CubeSat. В лаборатория „Физика на плазмата и газовия разряд“ се провеждат голяма част от научно-изследователските дейности по плазмена физика.

Лабораториите на катедрата влизат в употреба както по време на учебния процес, така и при научни експерименти. Оборудването ни позволява да осъществяваме десетки наблюдения и опити, както и да разработваме нови технологии.