Катедрата по “Радиофизика и електроника”

  

във Физически факултет на Софийския университет

  

се радва да Ви посрещне в нашия сайт и чрез него, ви каним да се запознаете с обучението и изследователската работа, която катедрата провежда. Радиофизиката и електрониката са области, изучаващи принципите на генерация, предаване и приемане на електромагнитни вълни и електрични сигнали и практическото им използване за събиране, обработка, съхраняване и предаване на информация в комуникационните системи.

 

Катедрата е ангажирана

с обучението по “Основи на радиоелектрониката” и “Основи на електрониката” за всички специалности във Физически факултет и има основно участие в обучението на студентите-бакалаври от специалност “Комуникации и физична електроника”. Подготовката на бакалаврите по комуникации и физична електроника е за работа в областта на комуникациите, високотехнологичните производства и научно-изследователските лаборатории у нас и в чужбина, за извършване на производствена и конструктурска работа. Изборните курсове водени от преподаватели от катедрата и продължаването на обучението в магистърските програми по “Безжични мрежи и устройства” и “Физика на плазмата” дават възможност за специализация и участие в иновативни изследвания. Нашите възпитаници продължават обучението си и/или специализират в западноевропейски университети и са търсени специалисти от фирми и организации, занимаващи се с телекомуникации и нови технологии. Търсенето на завършилите такава специалност студенти продължава да расте и катедрата се стреми да привлече повече млади хора, които се интересуват от темата за да им предложи високо качество на обучение по методи и технологии от тази област.